Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

22 / 355 video

Ông Kazuhiro Yamana - TGĐ Vina Star Motors (P1)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Tìm hiểu thị trường ô tô Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2014 và những chiếc lược mới của Vina Star Motors qua cuộc trò chuyện với ông Kazuhiro Yamana - TGĐ Vina Star Motors (VSM).

Thẻ

VSM

,

Kazuhiro Yamana

,

Vina Star Motors

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này