Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

30 / 355 video

FBNC-Chiến lược kinh doanh của Brenntag trong thị trường hóa chất Việt Nam (P1)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ông Steven Holland - Tổng Giám Đốc Brenntag Group va Ông Henri Nejade - Tổng Giám Đốc Brenntag Châu Á - Thái Bình Dương và Chiến lược kinh doanh của Brenntag trong thị trường hóa chất Việt Nam

Thẻ

FBNC

,

Brenntag

,

Cau chuyen kinh doanh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này