Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

40 / 355 video

CCKD: Michel Le Quellec (Phần 3)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Michel Le Quellec: CEO Wall Street English Đông Nam Á

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này