Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

41 / 355 video

Bất động sản tiếp giáp TPHCM: Tiềm năng và lợi thế phát triển (P3)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ông Lê Hoàng Châu: Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM Ông Đỗ Hoàng Dương: Phó TGĐ Tập đoàn quốc tế Năm Sao.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này