Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

46 / 355 video

CCKD: Niels Osterberg (Phần 1)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Niels Osterberg: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Liên Doanh Orana Việt Nam

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này