Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

48 / 355 video

Kinh doanh yến sào và các mặt hàng từ yến tại Việt Nam (P2)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Bà Thân Thị Hồng Thuý: Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này