Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

5 / 355 video

FBNC-Tận dụng xâm nhập mặn để thay đổi cơ cấu nông nghiệp (P3)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ông Võ Tòng Xuân - Chuyên gia nông nghiệp Chủ đề: Tận dụng xâm nhập mặn để thay đổi cơ cấu nông nghiệp

Thẻ

FBNC

,

Tận dụng xâm nhập mặn để thay đổi cơ cấu nông nghiệp

,

Võ Tòng Xuân

,

Cau chuyen kinh doanh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này