Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

7 / 355 video

Câu chuyện kinh doanh: ông Motoki Nagasawa ( Phần 3 )

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

TGD BRIDGESTONE VIET NAM

Thẻ

Bridgestone

,

Motoki Nagasawa

,

Câu chuyện kinh doanh

,

ô tô

,

thi trường

,

Viet Nam

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này