Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

8 / 355 video

CCKD: Stefano Cartoni - Umberto Palermo (Phần 3)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Stefano Cartoni: Tổng Giám Đốc Ariston Việt Nam Umberto Palermo: Chủ Tịch Công Ty Thiết Kế UP

Thẻ

Umberto Palermo

,

Chủ Tịch Công Ty Thiết Kế UP

,

Tổng Giám Đốc Ariston Việt Nam

,

Stefano Cartoni

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này