Câu Chuyện Kinh Doanh

Financial and Business Network Channel 

9 / 355 video

Ông Bùi Minh Tiến - TGĐ Cty Đạm Cà Mau (P1)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ông Bùi Minh Tiến - TGĐ Cty Đạm Cà Mau trao đổi về vấn đề Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này