Ánh nắng của anh (Lyric Video) - Đức Phúc

Đã tải lên ngày 11/01/2018

7 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Minh Trí

Minh Trí

♪ Ánh nắng của anh | Đức Phúc - Composer: Khắc Hưng - Photo: https://goo.gl/Ct9KZH - Video edited by bimm (program: Sony Vegas 13 + Aegisub)

Danh mục
Thẻ

love

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này