Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

12 / 230 video

Top CEO: Nguyễn Trọng Khang (Phần 6)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ông Nguyễn Trọng Khang: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ tập đoàn công nghệ MK.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này