Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

13 / 230 video

Top CEO: Vai trò của người lãnh đạo (Phần 2)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Nguyễn Thị Nga: Chủ tịch HĐQT ngân hàng Seabank.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này