Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

17 / 230 video

Top CEO: Ông David Dương - Tổng giám đốc VWS (phần 6)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ông Dương Tử Trung - Chủ tịch kiêm TGĐ Vietnam Waste Solution

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này