Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

2 / 230 video

FBNC-Ông Mikio Masawaki - Tổng giám đốc – Công ty TNHH Sapporo Việt Nam (P4)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ông Mikio Masawaki - Tổng giám đốc – Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Chủ đề:

Thẻ

FBNC

,

Mikio Masawaki

,

Tran Ngoc Chau

,

Sapporo

,

Top CEO

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này