Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

20 / 230 video

Ông Lý Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Cty Gốm sứ Minh Long (Phần 4)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Lý Ngọc Minh: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ cty gốm sứ Minh Long

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này