Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

21 / 230 video

Top CEO: Katsuyasu Kato (Phần 2)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Katsuyasu Kato: Chủ Tịch Công Ty Suntory Pepsico Việt Nam

Thẻ

Chủ Tịch Công Ty Suntory Pepsico Việt Nam

,

Katsuyasu Kato

,

Top CEO

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này