Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

3 / 230 video

FBNC-Cơ hội thách thức và phương pháp quản trị cho DN logistics VN trong vận hội mới (P4)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Khách mời: Ông Lê Duy Hiệp – TGĐ Cty CP Tranximex Sài Gòn Cơ hội thách thức và phương pháp quản trị cho DN logistics VN trong vận hội mới như thế nào?

Thẻ

Lê Duy Hiệp

,

Transimex SaiGon

,

logistics

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này