Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

35 / 230 video

Top CEO: Nguyễn Thị Hiền (Phần 2)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Nguyễn Thị Hiền: Phó Chủ Tịch HĐQT Tổng Công Ty Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí

Thẻ

Nguyễn Thị Hiền

,

Phó Chủ Tịch HĐQT Tổng Công Ty Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí

,

Top CEO

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này