Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

39 / 230 video

Vai trò lãnh đạo và các hoạt động xã hội tại Nutifood (Phần 4)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Lê Nguyên Hoà: Phó Chủ tịch HĐQT Cty Nutifood.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này