Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

43 / 230 video

Top CEO: Vai trò lãnh đạo và sự phát triển trong kinh doanh (Phần 2)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Nguyễn Thị Sơn: Nguyên TGĐ CTY Legamex - Chủ tịch HĐQT tập đoàn giáo dục Seaedi.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này