Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

49 / 230 video

Top CEO: Quản Trị Bệnh Viện (Phần 5)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Chủ Tích Trường Y Khoa QT Sài Gòn - Nguyên Chủ Tịch Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này