Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

50 / 230 video

Ông Huỳnh Quang Đấu, Chủ tịch HĐQT Cty Rau quả Thực phẩm An Giang (P2)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ông Huỳnh Quang Đấu, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Rau quả Thực phẩm An Giang chia sẻ triết lý kinh doanh vượt khó khăn và mong muốn đưa rau quả Việt Nam đi khắp thế giới.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này