Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

6 / 230 video

FBNC-Ông Ganesan Ampalavanar - Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam (P1)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Khách mời: Ông Ganesan Ampalavanar - Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam Vai trò quản lý và tầm quan trọng trong việc tạo giá trị chung của Nestlé

Thẻ

FBNC

,

sua

,

Vinamilk

,

Milo

,

Ganesan Ampalavanar

,

nestle

,

Nha lanh dao doanh nghiep

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này