Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

7 / 230 video

Top CEO: Đinh Hồng Kỳ (Phần 3)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Đinh Hồng Kỳ: Chủ tịch HĐQT CTCP Secoin

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này