Sàn đấu ca từ | Tập 2: Miu Lê đầy tâm trạng và tình cảm với hit "Anh đang nơi đâu"

Đã tải lên ngày 22/11/2017

4.559 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Sàn Đấu Ca Từ

Sàn Đấu Ca Từ

Miu Lê để kiểu này xấu wa

Danh mục
Thẻ

Game show

,

Âm nhạc

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này