Tạp Chí Ngân Hàng

Financial and Business Network Channel 

18 / 1641 video

Tây Ban Nha tăng cường cải thiện hệ thống ngân hàng

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Theo chính phủ Tây Ban Nha, tình hình hồi phục của nền kinh tế của nước này đang trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy mà hoạt động của hệ thống ngân hàng cần phải điều chỉnh để phù hợp với xu thế phát triển mới, trong đó tăng trưởng tín dụng sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng là đẩy mạnh số lượng như trước đây.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này