Tạp Chí Ngân Hàng

Financial and Business Network Channel 

46 / 1641 video

Vietinbank & Vietcombank được cho vay vượt trần quy định với một số DN dầu khí

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Chính phủ vừa nhất trí cho phép 2 ngân hàng là Vietinbank, Vietcombank được phép cho vay vượt trần quy định với một số doanh nghiệp ngành dầu khí.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này