Test Tao ds

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn 

2 / 27 video

Cô Phương Bất Tự Thưởng - Tập 05

Đã tải lên ngày 25/10/2017

1.748 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
HTV2 Channel

HTV2 Channel

Do loạn lạc, thị nữ nổi danh của Kinh Anh vương phủ ở Yến quốc - Bạch Sính Đình bị lưu lạc đến quốc gia đối địch - Tấn quốc. Nàng không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn thông minh, biết dụng binh, hát hay đàn giỏi. Một lần tình cờ, Sính Đình gặp gỡ Sở Bắc Tiệp – một Trấn Bắc Vương gia cao ngạo, mang mộng lớn hợp nhất giang sơn, lưu danh thiên hạ. Người ta nhắc đến chàng như một chiến thần, một mãnh tướng chưa từng biết đến bại trận. Cả hai nảy sinh tình cảm mà không biết mối hận sâu đậm giữa hai nước Tần – Yến.

Danh mục
Thẻ

Can Đình Đình

,

Chung Hán Lương

,

Angela Baby

,

Tôn Nghệ Châu

,

General And I

Xem thêm
Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

01/12/2017 11:33

test cmt

Trả lời
Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

01/12/2017 11:32

sdsda

Trả lời
Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

01/12/2017 11:31

aa

Trả lời
Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

01/12/2017 11:31

aaa

Trả lời
Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

01/12/2017 11:17

cmt

Trả lời
Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

01/12/2017 11:16

aaaaa

Trả lời
Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

01/12/2017 11:14

cmt

Trả lời
Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

01/12/2017 11:14

cmt

Trả lời
Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

Lê Lý Thị Phong Lựu Đạn

01/12/2017 11:14

test comment

Trả lời

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này