Vlog Dọn Nhà Ngày Tết Logo Dtube

Đã tải lên ngày 12/02/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Chuyện showbiz

Chuyện showbiz

Tết Mậu Tuất là phải dọn nhà sạch sẽ cho những điều may mắn nó bám được lên cái tường nhà mình nha mí đứa :face_with_stuck-out_tongue_&_winking_eye::face_with_stuck-out_tongue_&_winking_eye::face_with_stuck-out_tongue_&_winking_eye:. Đừng có lười nha mí đứa. :smiling_face_with_open_mouth_&_cold_sweat::smiling_face_with_open_mouth_&_cold_sweat::smiling_face_with_open_mouth_&_cold_sweat:

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này