Thủ Thuật Công Nghệ

Financial and Business Network Channel 

1 / 190 video

Ai đã Unfriend bạn trên Facebook?

Đã tải lên ngày 27/04/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Facebook là một công cụ để chúng ta giữ liên lạc với bạn bè và có thêm nhiều bạn mới, nên mỗi khi có ai đề nghị kết bạn thì Facebook sẽ thông báo ngay. Nhưng nếu có ai hủy kết bạn , hay nói cách khác là Unfriend chúng ta trên Facebook thì làm sao biết được?

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này