Chúng tôi tin rằng ai cũng có câu chuyện của riêng mình, xứng đáng có tiếng nói để định hình họ là ai và có cơ hội nổi tiếng theo cách riêng của họ. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi xây dựng một cộng đồng có thể mang lại 4 giá trị cốt lõi sau cho mọi người.

Cam kết đôi bên cùng có lợi (Win-Win)

“Chúng tôi theo đuổi mô hình ‘chia sẻ lợi nhuận’, nơi mọi người trong cộng động đều có cơ hội tăng thu nhập và thành công”

Nổi tiếng và được yêu mến

“Mọi người đều có cơ hội được biết đến rộng rãi và nổi tiếng. Và chính bạn chứ không phải ai khác sẽ quyết định ‘bạn là ai?”

Được thông tin một cách chủ động

“Bất kể bạn là ai, ở đâu hay làm công việc gì, bạn đều có quyền tiếp cận nguồn thông tin một cách dễ dàng và chủ động”

Một mạng xã hội sống động

“Video thật sự là nguồn thông tin mạnh mẽ cho giáo dục, giải trí, ghi lại tất cả sự kiện lớn nhỏ trên khắp thế giới cũng như mở rộng tri thức. Chúng tôi trân trọng giá trị từ nội dung đóng góp từ bạn và cam kết sẽ làm giàu thêm nguồn thông tin này hàng ngày. Một mạng xã hội sống động cùng với nguồn thông tin độc quyền và phong phú là ưu tiên hàng đầu của VieTube”

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này