Ai đúng ai sai ?

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Lan Phương

Lan Phương

nhìn kĩ thì là đề là 2, nhưng thằng (con??) này nó chép thành 1, có nét bút đỏ sửa chỗ số 1

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này