Anh em chú ý nhé.

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Sơn

Thanh Sơn

Nó nói để chúng mày không đái bậy vô cột điện của chúng nó thôi . Cột điện nó làm gì có cốt thép . Đái mấy lần là axit ăn mòn hết xi măng thì cột điện đổ . Lên chúng nó cảnh báo trước như thế tránh trường hợp lộ ra chúng nó làm cột không có cốt thép

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này