Áp dụng thực tế khi tập võ

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Quang Thông

Đặng Quang Thông

Múa xong bài quyền thì ăn 10 nhát chém

Thẻ

giai tri

,

hai

,

troll

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này