Ba tháng trồi sụt của chứng khoán Việt Nam

Đã tải lên ngày 01/06/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Diễm Thư

Diễm Thư

Ba tháng đầu năm Việt Nam là thị trường chứng khoán tăng nhanh nhất thế giới, nhưng ba tháng sau đó VN-Index trở thành chỉ số giảm mạnh nhất.

Thẻ

kinh tế

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này