Bạn có nhận ra cụ ấy

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Louis Phan

Louis Phan

Hồi đấy muốn coi phim hoạt hình chú vịt Donan phải chạy qua nhà hàng xóm, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào. Ôi kỉ niệm thời thơ ấu 23 năm.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này