Bạn đã từng đánh nhau với đứa bạn thân chưa?

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
minh tươi

minh tươi

Công nhận bọn con trai hồi xưa trẻ trâu đcđ, học ở đâu kiểu ra vẻ, hầm hè xong đánh nhau. Nhưng có 1 số sau đấy lại chơi thân với nhau:v

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này