Bruno Mars ôm luôn Album của năm tại giải Grammy 2018

Đã tải lên ngày 29/01/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Chuyện showbiz

Chuyện showbiz

Bruno Mars đã đập tan 2 trong số 4 dự đoán giải lớn tại Grammy năm nay khi ẵm cả Bản thu của năm và Album của năm với "24K".

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này