Cảm thấy thật may mắn

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
xuân sang

xuân sang

thả diều, câu cá, đánh nhau, trộm mía, trộm trái cây, bắn chim, lội sình, lội ruộng, dê gái cùng lớp, bẻ trâm, bẻ trái cây rừng, bị cha mẹ dí đánh, đi học bị bóc lộc, bị chấn lộc do những đứa lớn tuổi hơn xin tiền, chơi ma lon, vào rừng đi ruộng vào buổi tối, diều người ta đang bay cắt dây rồi đuổi theo trộm cùng với 500 anh em..v..v...

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này