Cần lời giải thích?

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
ánh nguyệt

ánh nguyệt

Bởi vì kịch bản là thế. Không làm theo thì có cơm mà nuốt à

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này