Chả lụa không hàn the

Đã tải lên ngày 27/06/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Chung Nhật Linh

Chung Nhật Linh

Hỏi cô có hàn the k cô chủ bảo không. Vâng không hàn the cũng chẳng có chả

Thẻ

chả lụa

,

thực phẩm

,

hàn the

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này