Chuẩn không hả mọi người

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
tuyết ngân

tuyết ngân

Mỗi lần nhậu về ói như vậy tôi tự hứa với mình là không nhắc tới người yêu cũ nữa, nhưng chứng nào tật đấy mỗi lần tôi say và ói điều gọi tên Huệ người yêu cũ...Thôi mình đi ói tiếp đây..huệ...huệ.ệ.ệ ệ ệ ệ ....Huệ ơi anh nhớ em

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này