Chuẩn luôn

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Nguyễn Thái Sơn

Phạm Nguyễn Thái Sơn

Đc cái camera mọi nc nó như nào thì nó chỉ ghi lại như thế. Riêng của việt nam thì có sự dụng kĩ xảo phóng đại tào lao. Ngôn ngữ điêu luyện

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này