Chúng mày có giống thế này không?

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
thanh hòa

thanh hòa

Thịt mỡ thì cũng ăn được nhưng cái phần da (bì) ấy. Ăn chỉ muốn nôn ra ngoài. Ko hẳn là kén ăn đâu nhưg thực sự nhai cái đấy trog miệg rất khó chịu

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này