Có 1 loại người

Đã tải lên ngày 26/12/2017

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
CI17

CI17

Nó bảo nó đang đi mà cả tiếng sau nó vẫn chưa lết xác đến

Thẻ

hài

,

hay

,

ảnh

,

vui

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này