Có đứa nào nhớ cảm giác này ko?

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Phan Quân

Phan Quân

K bằng cảm giác lúc kiểm tra mình thì chúi đầu làm bài mà tụi bạn kéo nhau lên nộp bài.

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này