Có hai loại người trên thế giới này bạn thuộc team nào?

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
thanh hoài

thanh hoài

Có hai loại người trên thế giới này bạn thuộc team nào?

Thẻ

funny

,

ảnh chế

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này