Có loại người không bao giờ tắm nữa.

Đã tải lên ngày 17/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Hiếu Ngô

Hiếu Ngô

Như t ngồi hát hò nghĩ chuyện trên trời dưới đất, nghĩ khi nào lương về, nghĩ ngày mai ăn gì, v.v.. tầm 50p cũng đúng. Trừ trường hợp tắm ở nhà má t chửi thì t mới khẩn trương

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này