Có thể bạn chưa biết?

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
quỳnh như

quỳnh như

Chuyện này có thể xảy ra sao. Đây là chuyện thật sao? Từ những năm 1974 của thế kỷ 20 mà hồ bơi ở Pháp đã có nước rồi ư? Đúng là 1 đất nước tiên tiến

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này